Vysvětlení značek a symbolů

Cenová kategorie – zařazení do cenové kategorie určuje výši vratné zálohy i cenu výpůjčky
Doporučený počet hráčů 
Doporučený věk – doporučený věk je uveden dle údajů prodejce nebo výrobce
Předpokládaná hrací doba
Autor
Výrobce nebo producent
Jazyky, ve kterých jsou k dispozici pravidla – pokud má název jazyka podobu odkazu, jedná se o odkaz na elektronickou verzi pravidel.