Zásady zpracování osobních údajů

poslední aktualizace: 27. ledna 2020

Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako "GDPR" nebo "Nařízení GDPR") a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce osobních údajů

Mgr. Ivana Tilkeridu
Nálevkova 812/13, 779 00 Olomouc
IČ: 02215489
gdpr@tilke.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

► identifikační údaje (jméno a příjmení...)
► kontaktní údaje (adresa pro zasílání, e-mailová adresa, telefonní číslo…)
► ostatní údaje (číslo účtu, cookies…)

Účely zpracování osobních údajů

► provoz půjčovny deskových her
► plnění smluvního vztahu (smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb)
► evidence dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů
► účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
► oprávněný zájem
► zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových
► provádění analýz a měření
► zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

Odběr novinek

Subjekt údajů, který se prostřednictvím formuláře přihlásí k odběru novinek na webových stránkách www.tilke.cz, uděluje správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů - e-mailové adresy na dobu 3 let. Správce se zavazuje, že po uplynutí této doby bude subjekt údajů z databáze odběratelů newsletteru odstraněn za předpokladu, že souhlas nebyl odvolán dříve nebo neprodlouží-li udělení souhlasu. Správce se zavazuje, že získané osobní nebudou předávány třetím osobám za účelem zasílání obchodních sdělení, ani veřejně sdíleny.

Pro odhlášení odběru z novinek máte možnost využít odkaz v patičce každého zaslaného e-mailu nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@tilke.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Pro některé dílčí činnosti využíváme  zpracovatele osobních údajů, kteří osobní údaje využívají pouze k mnou definovaným účelům.

► Ecomail.cz - marketingová platforma, kterou využíváme pro jednodušší správu našich e-mailových kampaní a rozesílání newsletterů.

► WEDOS - poskytovatel e-mailového  hostingu webhostingu našich webových stránek

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být v oprávněných případech předávány:

► společnostem, které zajišťují plnění smlouvy, externím spolupracovníkům a dodavatelům;
► bankám v rozsahu, který stanovuje zák. č. 21/1992 Sb. o bankách;
► poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
► poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
► advokátům, exekutorům, agenturám a osobám za účelem vymožení pohledávek a uplatnění souvisejících nároků;
► dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků;

Zákonnost zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) - správci byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, obvykle z marketingových důvodů

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) - osobní údaje, které mi sami poskytnete při vyplňování našich kontaktních či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb, popř. jen vyřízení Vašeho dotazu.

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

► na základě čl. 6 odst. 1 písm, f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Web www.tilke.cz využívá cookies, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek, a to včetně rezervačního systému půjčovny. Spravovat i mazat cookies můžete ve svém vlastním prohlížeči. Jejich povolení v prohlížeči je považováno za souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně:

► Google Analytics - pro analýzu návštěvnosti

► Facebook - pro sdílení, cílenou reklamu

Práva subjektů údajů

► Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

► Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud  máte pocit, že o Vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

► Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

► Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

► Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany mých oprávněných zájmů

► Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.